geschiedenis

Geschiedenis | Verleden tot heden

vroeger boerderijBoerderij "de Kienstee" wordt genoemd bij de oudste boerderijen hier in de polder.
Zo rond 1660. Eerst toebehorend aan de familie Kien en door de tijd aan de familie Van Gitters uit Middelburg, deze waren verwant met de familie Kien. In 1803 kwam hier de eerste van de familie Cammaert. Deze hebben zich door de jaren heen steeds opgevolgd.
De boerderij heeft beide oorlogen doorstaan. In de eerste wereldoorlog landde er een Duits vliegtuig. Dit is vastgelegd op een schilderij, nog steeds aanwezig op de boerderij. In de tegenwoordige tijd zou je er een foto van maken.

Later in de tweede wereldoorlog werd de grote schuur, waarin de stallen waren, in brand gestoken door de Canadezen.
Dit deden ze omdat ze dachten dat de vijand er zich schuil hield. Deze schuur hebben ze wel weer terug opgebouwd, hetzij ietwat kleiner en niet meer met een rieten dak.
In de vroegere tijd was de boerderij omringd door een “wal”.
Je kunt het vergelijken met een soort van slotgracht. De enige toegang was dan ook een heuse brug.
De weiden voor het vee lagen rondom, de boomgaard lag achter het “hof”. Het bedrijf kende in die tijd nog veeteelt en akkerbouw. De trekpaarden waren de machines op het land.
Doch tijden veranderen, zo ook hier. De boerderij is nu een volledig akkerbouwbedrijf. Daar waar vroeger de knechten en de meiden rondliepen en het werk verrichten, zijn het nu mijn man en dochter die het werk doen met tractors en machines die meer PK’s hebben dan alle trekpaarden die hier waren.

Bed and Breakfast

Sinds 2000 is ook het Bed and Breakfast erbij gekomen. Met de “Voute” oftewel de opkamer van de boerderij is het allemaal begonnen.
In Oktober 2004 zijn we gestart met de uitbreiding. Een oud schuurtje, waarin Keet, karnhuis en couvent waren, heeft plaats gemaakt voor nieuwbouw in oude stijl en binnen ruimte voor 3 kamers. 23 juni 2005 was de eerste kamer klaar.

De rest volgde snel.

De boerderij van nu

Het bedrijf omvat ongeveer 83 hectare.
De meest voorkomende producten die hier verbouwd worden:

  • Aardappelen: consumptie (frites)
  • Tarwe: zaaizaad, baktarwe of voertarwe
  • Gerst: zaaizaad, brouwgerst of voergerst
  • Graszaden, verschillende soorten. Voetbalvelden, gazons, bermen, weidemengsels
  • Suikerbieten
  • Uien
  • Vlas: vezel (linnen) en lijnzaad (olie)

Mijn man en dochter bewerken het land zelf, met eigen machines.
Alleen als het tijd is voor de uien, het vlas of de suikerbieten komt de loonwerker er aan te pas.
Na een oogst wordt het land weer klaargelegd voor het volgende seizoen.
De ploeg komt tevoorschijn, de eg uit de schuur gehaald, ook komt de zaaimachine er weer al aan te pas.

Je bent op het land zeer afhankelijk van het weer.
Het is werken in een openluchtfabriek als aardkorststoffeerder. Met andere woorden er komt heel wat bij kijken vooraleer een boer weer kan oogsten.